Individuálne sebapoznávacie - terapeutické stretnutie

         Motto: Celistvé je lepšie ako dokonalé. (Rachel Remen)

Ako to obvykle prebieha

Začne to pravdepodobne vaším telefonátom - dohodneme si prvé stretnutie. Možno mi už vtedy budete chcieť povedať niečo o cieľoch, s ktorými do stretnutí prichádzate. Potom, prosím, vyplňte svoje fakturačné údaje v časti KONTAKT.  Ja vám pošlem potvrdenie termínu, faktúru a text, ktorý nájdete aj v časti Cesta: Ako sa pripraviť a čo potom. Niekto si rád prečíta viac o tejto metóde v časti CESTA: čo to je, načo.

Moje terapeutické priestory sa nachádzajú  v panelovom dome na Jašíkovej 16 v Bratislave, navigáciu nájdete v Kontakt.

Pohodlne sa posadíme a porozprávame sa pri čaji alebo citronáde o tom, ako sa máte a ako sa chcete mať po určitej etape našej spolupráce, alebo jednoducho o nejaký čas, trebárs o pol roka (v podobe pocitov, vzťahov, správania). Alebo si povieme, čo je nové od minulého stretnutia.

Ak budete v mojej "terapke" po prvý raz, možno sa budete chvíľu rozhliadať okolo seba. Vyhovuje vám to tak? Sedí sa vám dobre?  Ak budete čokoľvek potrebovať, alebo vás bude niečo rušiť, v miestnosti alebo v našej spolupráci, či mojom správaní, pozývam vás povedať to - môže to byť dôležitá súčasť našej práce. Jeden klient potreboval, aby som si presadla presne oproti nemu a pre inú klientku bola najviac liečivá tá časť sedenia, keď som pobiehala po miestnosti a zažínala a zhášala jednotlivé svetlá, kým to nebolo "presne ono". V mojej terapeutickej miestnosti nie je prvoradá zdvorilosť, ale pátranie po momentálnej pravde. 

  Samotný proces Cesty trvá niekedy necelú hodinu, niekedy až dve hodiny, záleží od vašich potrieb. Odporúča sa sediaca poloha a väčšina klientov si, aspoň na väčšinu procesu, zatvorí oči, aby ich vonkajšie vnemy nerušili, ale nie je to nutné. Možno si ešte zbehnete na toaletu, aby ste mali tú hodinku pokoj.

  Celý čas procesu budete pri plnom vedomí a budete svoj proces riadiť. Ja budem vaším pozorným sprievodcom. Budem vám klásť otázky a dávať návrhy a vy budete tým, kto posúdi, čo potrebuje. 

  Vašou jedinou skutočnou úlohou je venovať pozornosť sebe - tomu, čo sa s vami práve deje: vašim myšlienkam, emóciám, pocitom v tele. To nemusí byť vždy jednoduché, pretože napríklad nepríjemné pocity sme - mnohí z nás - navyknutí potláčať. Tu budete pozvaní, naopak, akúkoľvek emóciu vítať ako svoju súčasť, ktorú stojí za to preskúmať, keď už tu je. 

  Spoločne budeme otvárať dvere spomienkam, presvedčeniam, vnútorným obrazom, ktoré môžu potrebovať uvoľnenie, liečenie - ak chcete v tejto oblasti prežívať to najlepšie, čo vo vás je. Proces Cesty je jednoduchý a prirodzene hojivý, ale prosím, pamätajte, vždy dostanete toľko, koľko do toho dáte. Preto si pripravte dôveru vo svoju vnútornú múdrosť a úprimnosť. To je dôležité. Všetko ostatné pôjde samo.  

  Neexistuje predpis, alebo scenár, čo sa má počas procesu diať. Ak ste čítali knižku Cesta od Brandon Bays, poznáte približne niektoré z nástrojov, ktoré využijeme, podľa okolností, ale to je moja starosť.  Podľa potreby využijeme viaceré pokročilé techniky Cesty a možno vám tiež ponúknem nástroje z iných, príbuzných, metód, ktoré mám k dispozícii, napríklad individuálnu systemiku, jednoduchú projektovanú konšteláciu, kreslenie, princípy Dalea Carnegieho, aromatické esencie a samozrejme Prístup zameraný na klienta podľa Carla Rogersa.  

  Ani výsledok procesu, okamžitý či dlhodobý, nie je nijako vopred definovaný. Jednoducho na rozumovej úrovni nevieme, čo je pre vás najlepšie, ale vychádzame z predpokladu, že vo svojom vnútri máte všetky zdroje k tomu, aby to najlepšie dostalo preistor (Carl Rogers tomu hovorí Aktualizačná tendencia). Preto sa dokonca odporúča, hoci prichádzame do terapie s nejakým cieľom, napokon sa toho cieľa vzdať - vzdať sa toho, ako má proces prebiehať, aj toho, aký má priniesť výsledok. Je to akt dôvery v tú vnútornú múdrosť, ktorej chceme dovoliť, aby nás viedla.  

  Na záver nášho spoločného sedenia sa možno budete chcieť so mnou podeliť o to, čo vás v procese najviac zaujalo, inšpirovalo. Prípadne si pár slov zapíšete a odnesiete pre ďalšiu prácu domov. Ponúknem vám sladkosť na uzemnenie.  Dohodneme sa na telefonickom kontakte, pripomeniem vám užitočnosť pobytu v prírode bezprostredne po procese a dáme si ďalší termín stretnutia, ak budete chcieť.  Možno bude reč o praktických krokoch, ktoré budete chcieť vykonať. 

  Počas stretnutia si budem robiť pár poznámok, ktoré využijem počas sedenia aj pre ďalšie stretnutia. O mojom záväzku mlčanlivosti nájdete viac v časti Etický kódex. Na požiadanie vám moje poznámky dám a vy si ich môžete odniesť so sebou.  

  Pripomínam, že ešte aj po prvom stretnutí sa môžete rozhodnúť pre balíček piatich stretnutí za cenu štyroch - je to dobré nielen cenovo, ale hlavne kvôli tomu, že potom už naozaj prídete, nebudete musieť prekonávať pohodlnosť. Päť stretnutí je odporúčaný rozsah na hĺbkovú prácu na jednej téme, je to potom také intenzívne obdobie spolupráce pre nás oboch, nielen sporadické návštevy. 

  V každom prípade však môžete počítať, že už po prvej práci nastane posun a vo výnimočných prípadoch stačí jedno stretnutie, aby boli všetky prekážky v danej téme uvoľnené. 

  Potom, keď príde čas, pustíte sa do ďalšej témy. Rovnako je však možné Cestu využívať ako stály nástroj priebežného sebapoznávania a rozvoja, napríklad pravidelne raz za mesiac.     

  Niekedy sa stane, že na záver, alebo aj na úvod stretnutia svojho klienta objímem. Som už taká. Ak to neodhadnem a vám to vadí, smelo sa postavte na odpor! Alebo si to, naopak, vyžiadajte :). 

  Pozrite si často kladené otázky, alebo mi svoju pošlite.  

  Praktická stránka: čo by ste počas návštevy mohli potrebovať a je vám k dispozícii

  • Vreckovky: máme ich v zásobe nekonečne veľa. Občas si s klientmi poplačeme, je to prirodzená súčasť spracovávania emócií. Pokojne ich počas procesu hádžte na zem, nech vás nerušia, potom ich pozbierame. 
  • Prezúvky - sú k dispozícii plastové, aby sa dali často umývať, ale ak by vám bolo chladno, vytiahneme aj teplejšie. 
  • Na toalete: uteráčik - pre každého klienta čistý, v skrinke odličovacie potreby a hygienické potreby (aj pre dámy), pokojne si ju otvorte a nájdite, čo potrebujete, je to tam pre vás.
  • Deky: dve máte po ruke, podobne aj vankúše, ktorými sa môžete "vypodložiť" do pohodlnej polohy. Ak budete potrebovať ďalšie deky, alebo chcete mať istotu, že je "fungl novo" čistá, stačí povedať, sú pripravené.
  • Sladkosti: po terapii sa odporúča dať si niečo sladké, na uzemnenie. Mám k dispozícii bio tyčinky z čokolády a sušeného ovocia. Keby som vám zabudla ponúknuť, pripomeňte mi. 

  Každý príbeh je pravdivý. Každá jeho verzia je pravdivá. Čo, ak si ich rozprávame my sami? Čo, ak by ten príbeh mohol odteraz znieť aj inak?