Tréningy komunikácie

Komunikácia - náš hlavný pracovný nástroj

Líderská a tímová komunikácia

Obchodná komunikácia

Príprava úspešnej prezentácie

Zlepšovanie vzťahov          v práci

Nechce sa vám chodiť na kurz v skupine?

Všetky uvedené tréningy a konzultácie 

sú k dispozícii nielen pre tímy 5 - 12 účastníkov, 

ale aj vo verzii pre jednotlivcov. 

Líderská a tímová komunikácia

 1. Princíp vľúdnej a náročnej komunikácie

 2. Nástroje komunikácie - Pozície človeka v manažérskej funkcii: manažér, líder, vizionár, kouč. AKO A KEDY.

 3. Zadanie (príkaz ako dohoda) KEDY A AKO, návod

 4. Delegovanie a ponúknutie pozície: komu, ako

 5. Zisťovanie názorov, zbieranie nápadov

 6. Spoľahlivosť (accountability): stanovenie cieľov, vyhodnotenie (nástroj proti šedej zóne v plnení úloh, predchádzanie odpovedí typu "zadal som to a ešte som nedostal odpoveď")

 7. Hodnotiaci rozhovor

 8. Rozhovor o chybe - jasným a pritom posilňujúcim spôsobom. 

 9. Rozhovor s odchádzajúcim zamestnancom (prečo a ako)

 10. Komunikácia v štyroch základných štýloch vedenia

 11. Pochvala: kedy, ako

 12. Ako predostrieť problém a navrhnúť riešenie

 13. Definovanie osobných cieľov a zisťovanie súladu s firemnýcmi hodnotami a cieľmi (metóda Lifebook) 

 14. Innerview - rozhovor prekonávajúci nepochopenie.

 15. Prečo ľudia zostávajú - trojnožka dobrej spolupráce podľa Sternberga.

Kurz, zostavený výberom z týchto tém, je perfektným pokračovaním semináru Empowerment.

Komunikácia vo vzťahoch: v práci a súkromí

 • 30 princípov Dalea Carnegieho na zlepšovanie vzťahov
 • Komunikácia v konflikte
 • Počúvanie
 • Kúzlo vnútorných filtrov - a ako sa "odčarovať"
 • Partnerská komunikácia
 • Hranice
 • Zásadné rozhovory a konfrontácie
 • Blízkosť (zraniteľnosť) versus Bezpečie (odstup)
 • Päť jazykov, ktorými si vyjadrujeme priazeň

Obchodná komunikácia

 1. Zisťovanie potrieb klienta (technické - ekonomické, manažérske, osobné)

 2. Prezentácia produktu/riešenia klientovi na základe potrieb

 3. Ako čeliť manipulatívnym technikám vyjednávania

 4. Ako komunikáciou zvýšiť spokojnosť klienta s produktom.

 5. Základné princípy vyjednávania

 6. Reagovanie na námietky

 7. Riešenie reklamácií, ktoré zvýši spokojnosť.

Empowerment

Prezentačné zručnosti


 1. Vyzdvihnúť prednosti firmy/projektu/produktu
 2. Vysvetliť zložité jednoducho
 3. Presvedčiť druhého, aby niečo urobil - vyjadrenie naliehavej potreby 
 4. Presvedčiť o potrebe zmeny
 5. Odpovedanie na otázky
 6. Pútavý úvod, presvedčivý záver
 7. Poskytovanie dôkazov - ktoré fungujú?
 8. Neverbálna komunikácia (hlas, postoj, očný kontakt, reč tela)
 9. Imidž, dojem - jeho prvky, budovanie
 10. Umenie rozprávať príbeh a odovzdať myšlienku.

Príprava na prezentáciu, diskusiu

Čaká vás dôležitá prezentácia, dôležitý rozhovor s klientom alebo kolegom, alebo citlivá písomná korešpondencia? Napríklad:

 • Konferencie
 • Slávnostné príhovory
 • Prejavy o potrebe zmeny, príprave na zmenu
 • Súkromné a polo-súkromné prejavy (pohreby, svadby, oslavy)
 • Rozhovor s nespokojným klientom
 • Rozhovor s odchádzajúcim zamestnancom
 • Hodnotiaci rozhovor

Príprava obvykle trvá 2 - 12 konzultačných hodín, podľa náročnosti projektu a vašej pripravenosti (prospeje, ak ste absolvovali kurz prezentačných alebo komunikačných zručností, ale nie je nutné). Dostanete, podľa želania, otázky na prípravu, zadanie na zistenie faktov, koučing tvorby cieľa a kľúčových slov, štruktúru prezentácie/diskusie, pomoc pri príprave obsahu, koučing pri tréningu prezentácie a podľa želania aj koučing počas samotného prednesu.  

Poznámka: čiastočne (len ako oponent) môžem pomôcť pri príprave na mediálne vystúpenie. Nie je to moja kvalifikácia, ale ako nestranný konzultant-oponent som sa už celkom osvedčila. 

Príprava na skupinovú prezentáciu


 • Rozdelenie praktických úloh v tíme
 • Rozdelenie vplyvu počas prezentácie
 • Definovanie celkového cieľa a individuálnych cieľov
 • Príprava  a tréning jednotlivých prezentácií
 • Koordinácia členov
 • Kľúčové slová, hlavné myšlienky, emocionálny dopad, momenty prekvapenia.
 • Oblečenie, časový rozvrh, priestory 
 • Generálka
 • A ďalších tisíc drobností


FORMY


Skupinový tréning
Individuálny tréning
Skupinová konzultácia, koučing


Individuálne konzultácie, koučing
Krátke prednášky
Cykly prednášok

Ako vám to vyhovuje? 

 • Kurzy pre tímy vytvoríme podľa vašich potrieb. 
 • Skupinový kurz pre jednotlivcov otvoríme pri dostatočnom počte záujemcov. 
 • Individuálny tréning alebo konzultácia v čase a mieste, ktoré vyhovuje vám. 

Dale Carnegie stojí za to

Niektoré z uvedených zručností sú z portfólia Dale Carnegie Training, ktorého som trénerkou. Tu platí mierne vyššia sadzba za deň tréningu / hodinu konzultácie, kvôli platbe fee za technológiu, ale stojí to za to: vyše sto rokov vedomostí, plus zdieľané skúsenosti súčasných 6 000 profesionálov z 80 krajín sveta sa na výsledku odrazia. 

Dušebné zdravie manažéra: Uvoľnenie vnútorných prekážok, "sabotérov" metódou Cesta