Partnerské vzťahy

Liečiť vzťah , rozvíjať vzťah alebo dôstojne uzavrieť vzťah

Päťdesiat percent manželstiev na Slovensku sa rozpadá. Prirátajme rozchody vzťahov, ktoré neboli manželstvami, prirátajme manželstvá, ktoré trvajú a nie sú šťastné a výjde nám:

Ak máte partnera či partnerku, prípadne spolu aj vychovávate deti a - hoci určite nie je všetko ideálne - ak ráno vstávate a večer usínate s vďačnosťou, že je tento človek s vami, potom máte šťastnú rodinu - 

potom ste členom menšiny. Ste účastníkmi zázraku.  

Ak je to tak, uvažujte o tom, ako tento zázrak ešte lepšie pestovať, rozvíjať. Ak to tak nie je, možno je čas na to, liečiť vzťah, lebo sám to nedokáže. Ale vy to môžete dokázať. Uvidíte, ak to skúsite.

Možno aj vy máte zo svojej pôvodnej rodiny skúsenosť, že konflikty rodičov a ich rozchod sú veľmi bolestivým pre deti a aj ďalších členov rodiny a nechcete tento príbeh opakovať. Tento cieľ je hoden námahy.              

Keď sa jedného z najstarších manželských párov na svete spýtali, čo je tajomstvo ich vzťahu, odpovedali:

Vzali sme sa v dobe, kedy sa pokazené veci nevyhadzovali, ale opravovali. 

Chceme liečiť vzťah

Chceme rozvíjať vzťah

Prísť na to, či sa k sebe hodíme

Dôstojne ukončiť vzťah

Čítajte nižšie

Poznámka: Nie som manželský poradca, to je licencovaná psychoterapeutická činnosť. Ak hľadáte licencovaného manželského poradcu, vyhľadávajte na nete heslo "manželská poradňa".


Chceme liečiť alebo rozvíjať svoj vzťah


Možno teraz prežívate bezradnosť, alebo veľké ublíženie. Ak napriek tomu hľadáte spôsob, ako vytvoriť hodnotný, láskyplný vzťah, máte medailu za statočnosť a aj veľkú nádej, že sa vám želanie splní. 

Čo vám môžem ja ponúknuť? 

S konkrétnym párom či jednotlivcom staviame spoločný program s ohľadom na ich konkrétne problémy, ale zhruba je plán takýto:

1. Individuálne stretnutia s využitím metódy Cesta a ďalších príbuzných prístupov na liečenie zranení, ktoré ste si priniesli zo svojej pôvodnej rodiny a ktoré teraz kontaminujú váš vzťah, hoci si to možno neuvedomujete. Na toto stretnutie chodí každý člen páru osobitne, raz za 3-4 týždne.

2. Stretnutia v páre: tu sa postupne učíme komunikovať, najmä vyjadrovať svoje pocity bez obviňovania druhého a pozorne počúvať. Princípy sú veľmi jednoduché (zväčša podľa "otca" chápavej komunikácie Dalea Carnegieho), ale ak máme byť schopní použiť ich "v ohni" konfliktu, potrebujeme ich trénovať, postupne, od veľmi ľahkých zadaní k zložitejším, z reálneho života. Ak chodí do terapie len jeden z páru, aj na túto časť príde sám. V tejto časti preberáme aj trošku praktických poznatkov o chápaní našich odlišností a u niektorých párov (v druhom cykle stretnutí) prebieha koučovaná tvorba "knihy želaného vzťahu" podľa princípov kurzu Lifebook. 

3. Domáce úlohy: z každého stretnutia odídete s malým zadaním, väčšinou sledovať svoje pocity a reakcie, bez úsilia zmeniť ich. Podrobnosti vám vysvetlím, ale princíp je taký, že tým spúšťame samoliečiaci mechanizmus uvedomovania.

4. Predstavte si to: Naším cieľom NEBUDE zlepšiť, ani zachrániť vzťah. Naším cieľom bude stať sa lepším, šťastnejším, hodnotnejším, pravdivejším človekom vo vzťahu. Prečo? Lebo prístup "Musí sa snažiť aj ten druhý" jednoducho nefunguje. Skúste to opačne! Vy pri tejto práci na sebe "využijete" vzťah, v ktorom práve ste. Výhodou je, že aj keby ste tento vzťah nezachránili, vaše novo-nadobudnuté postoje, objavy a schopnosti vám zostanú do nového vzťahu a pomôžu nezopakovať tie isté chyby. Užitočným pravidlom, ktoré som sa naučila pri práci lektorky overených kurzov Dale Carnegie je, že každý pracuje na sebe a NEŽIADA od druhého, aby zlepšoval vzťah - a neposudzuje, či a ako to ten druhý robí, alebo nie. Párom, s ktorými som doteraz pracovala, sa to veľmi osvedčilo. 

5. Aj keď chce partnerské schopnosti zlepšovať len jeden z páru, je v tomto programe vítaný. Nebojte sa, nedopadnete tak, že vy budete ten, čo sa snaží a druhý "konzumuje" vaše úsilie. Keď prejdete týmto programom, stane sa kúzlo: niektoré veci sa na druhej strane zmenia, niektoré vám prestanú vadiť, s niektorými sa rozlúčite. Bude pre vás oveľa ľahšie prijímať, čo je, aj robiť rozhodnutia a komunikovať, lebo sa to bude diať čím viac z vnútornej múdrosti a stále menej z pozície dávnych zranení. 

6. Program na liečenie/rozvoj vzťahu nie je možné navštevovať ako jednotlivé stretnutia, minimálny rozsah programu je 6 stretnutí, odporúčaný rozsah je 12 stretnutí v jednej sérii. Jeden z dôvodov je, že táto práca prináša dočasné bolestné pocity a kontrakt nám pomôže vytrvať v splnení záväzku. Celá suma sa platí vopred a môže vám byť vrátená alikvotná časť vtedy, keď obaja z dvojice (či jeden, ak sa zúčastňoval len on) súhlasia, že sú nespokojní S MOJOU PRÁCOU (nie s výsledkom).  

7. Začneme bezplatnou konzultáciou s každým členom páru osobitne, výsledkom ktorého bude písomný plán spolupráce.  

8. Jednu sériu stretnutí uzavrieme pravdivým vyjadrením, kam sme sa na ceste k schopnosti byť šťastný v partnerskom vzťahu - a byť dobrým partnerom, dostali. 

Chceme prísť na to, či sa k sebe hodíme

... ešte kým založíme rodinu.

Gratulujem! Keby si túto prácu dali všetky dvojice, pravdepodobne by bolo menej rozvodov. Podľa výskumov vplýva na celkové šťastie človeka najviac to, aký šťastný je vo vzťahu. Predísť problémom, ktoré by odniesli prípadne aj vaše deti, sa oplatí. 

Okrem úloh podobných tým v predchádzajúcom odstavci budete mať možnosť vyjasniť si svoje odlišnosti a podobnosti v povahe, vnútornej štruktúrovanosti, každodenných návykoch, potrebách, hodnotách, cieľoch a objavíte možnosti ich zvládania, ale aj svoje vnútorné schopnosti. Niektoré odlišnosti sú pre vzťah prínosom, iné záťažou. Naučíte sa medzi nimi rozlišovať a podľa toho sa rozhodovať.  

Používané metódy: Cesta, Dale Carnegie, LifeBook, Jungova typológia, Typológia Ego-fixácií. 

Minimálny počet stretnutí je šesť pre dvojicu. 

Maličkú ukážku signálov, kedy sa dvaja k sebe nehodia, a čo s tým, nájdete v mojom Blogu. 

"Jediná vec, v ktorej môj otec chcel naozaj uspieť, bolo, aby sme sa spolu ako rodina cítili dobre. A to sa mu podarilo. Stále sme si všetci neuveriteľni blízki." 

Herečka Kate Hudson o svojom nevlastnom otcovi, hercovi Kurtovi Russelovi. 

Chceme dôstojne uzavrieť vzťah

Tak isto, ako všetky ostatné programy, týkajúce sa vzťahov, aj tento môže navštevovať aj len jeden z páru. Tu nie je stanovený minimálny počet stretnutí. 

Ťažisko našej práce bude v hojení zranení, ktoré ste si vo vzťahu (väčšinou nechtiac) spôsobili, v hľadaní vnútornej stability, oslobodenia sa od potreby pomstiť sa (strata času), dôkladné uvoľnenie, prestrihnutie puta a nájdenie novej radosti a nového smerovania v živote. Rozhodne stojí za to prechádzať týmto mätúcim a bolestivým obdobím s podporou terapeuta. V určitej, menšej miere využijeme aj tréning komunikačných zručností. 

Hoci na tento typ práce som sa pôvodne netešila, mám za sebou niekoľko veľmi povzbudivých projektov na túto tému, ktoré vyústili vo vzájomnú úctu pri výchove detí, rešpekt k novým partnerom, prijatie situácie, nájdenie nových zmyslov a odpustenie, ktoré siahalo aj dve generácie dozadu. Poznámka: žiaľ, nemám dostatok skúseností, aby som pomohla so sprevádzaním detí, ale na požiadanie odporučím skúsených kolegov. 

AHA víkend

Čas na spoznávanie seba samého, tréning bdelej pozornosti v každodennom živote - aj v komunikácii a vzťahoch. Načerpanie inšpirácie a energie, z ktorej budete ešte dlho ťažiť.