Ceny

pre jednotlivcov a pre firmy

Ceny pre súkromné osoby

Jedno terapeutické/sebapoznávacie individuálne stretnutie

Trvá 1,5 - 3 hodiny a následný telefonát, alebo mail.  

120 €

Balík piatich individuálnych terapeutických/sebapoznávacích stretnutí

Seriózna práca vyžaduje čas. VIP starostlivosť 

(3 telefonáty, domáce úlohy). Neprenosné. 

Tento balík si môžete vybrať pred prvým, a ešte aj po prvom stretnutí.

540 €

Rodinný balík

Dostanete 12 darčekových prenosných poukážok s VIP starostlivosťou, ktoré môžete darovať priateľom a členom rodiny (dospelým osobám nad 15 rokov). 

1200 €

Zlepšenie partnerského vzťahu

12-týždňový program, 4 individuálne terapie pre každého člena páru, 4 spoločné sedenia s nácvikom vedomej komunikácie - innerview, VIP starostlivosť (kontakt na telefóne, e-maili, domáce úlohy) 

1680 €

Konzultácia, koučing, 1 hodina

Najmenej tri hodinové stretnutia

V oblasti komunikácie, vzťahov, vedenia ľudí, obchodu

80 €

Účasť na vikendovom seminári AHA Víkend

Vedú traja terapeuti Cesty. Viec informácií nájdete na www.ahavikend.sk. 

115 €

Garancia vrátenia peňazí

1. Ak absolvujete prvé terapeutické stretnutie a nie ste spokojní, stačí napísať mi dôvod nespokojnosti a ja akceptujem každý - bez námietok vám vrátim 80% sumy, ktorú ste zaplatili. 

2. Ak si kúpite balík 5 sedení, môžete odstúpiť po 3. stretnutí a peniaze sa vrátia v prípade nespokojnosti s mojou prácou. Ak mi napíšete e-mail a pomenujete, s čím ste natoľko nespokojní, že nemôžete so mnou naďalej spolupracovať, bez diskusie pošlem dobropis a úhradu. Vráti sa však nie pomerná časť, ale zvyšok zo sumy, keby boli absolvované sedenia platené plnou sumou (teda nie zľavnenou).

Pravidlo s odôvodnením nespokojnosti je kvôli vám: keď sa človek pustí do práce, prídu aj ťažšie chvíle a nechuť pokračovať. Preto obyčajné "nechce sa mi" nie je dobrý dôvod skončiť, no keď si to sformulujete, čo vás bolí, môžete (1) mi dať včas vedieť a tým zlepšiť moju prácu s vami, (2) rozhodnúť sa pokračovať, (3) alebo vedieť presne, prečo potrebujete skončiť.
Druhé pravidlo, o zvyku sumy, je kvôli ostatným klientom a mne - aby to bolo spravodlivé, aby zľavu dostal len ten, kto uhradí a využije celý balík. 

Pre firmy

Individuálne/sebapoznávacie stretnutie

1,5 - 3 hodiny, plus následné dva telefonáty

180 €

Prednáška o potrebe sebapoznávania pre efektívnu prácu obchodníka a manažéra

3 hodiny, príprava na individuálne stretnutia

180 €

Individuálny tréning, konzultácia, koučing, 1 hodina

V oblasti komunikácie, vzťahov, vedenia ľudí, obchodu. 

Individuálna príprava prezentácie - obsah a štruktúra prezentácie, prezentačné zručnosti.

85 €

Terapeutický balík pre firemné tímy, na osobu

(Tím najmenej 3 osôb: 2 skupinové workshopy po 2 hodiny, 5 individuálnych stretnutí s každým členom)

600€

Skupinový tréning, cena za 1 deň

Komunikácia v tíme, so zákazníkom, pri predaji, manažérska komunikácia. 

Vzťahy v tíme, prezentačné zručnosti, typológia osobnosti, riadenie stresu, príprava na skupinovú prezentáciu. 

Najviac 12 účastníkov. 

Prezentačné zručnosti: najviac 10 účastníkov, pri skupine nad 6 účastníkov 2 lektori, cena 1600/deň). 

1200€

AHA seminár pre firemný tím

Relax, tímbilding, sebapoznávanie, sebarozvoj. Prispôsobené potrebám vášho tímu. 

Najviac 15 účastníkov, 2 dni. Vedú traja certifikovaní terapeuti Cesty.

2400 €

Individuálne programy a krátka prednáška v angličtine. (Ak potrebujete viac-denný program v angličtine, žiadajte individuálnu cenovú ponuku)

+ 30%


Klient obstaráva a hradí tréningové a konzultačné priestory. V prípade konania programu viac ako 50 km od Bratislavy klient hradí dopravu autom 0,40€/km a ubytovanie, stravu a občerstvenie účastníkov a lektorov

Moja kvalifikácia, referencie sú tu