Pre firmy a tímy

Postoje, komunikácia, uvoľnenie vnútorných prekážok

Sebapoznávanie pomocou Eneagramu

Prečo sa správam, ako sa správam? Čoho sa bojím a po čom túžim? Niektoré tendencie máme od útleho detstva a ani nevnímame, že by to mohlo byť inak. Spoznať princíp, na ktorom sú postavené naše obmedzenia i motivácie veľmi oslobodzuje a pomáha prejaviť to najlepšie, čo v nás je. 

Emocionálna inteligencia a vzťahy

Cogito ergo sum? Návod, ako (ne)myslieť. 

Seba-vedomie

Vnútorní sabotéri

Objavujeme svoje životné poslanie

POSTOJE


Aké postoje a zásady majú najúspešnejší lídri a členovia úspešných tímov? Čím sa riadia? 

seminár EMPOWERMENT 19. - 21. 10 2016, Hostětín

Komunikačné zručnosti


Vo vedení ľudí, v tíme, obchode, vo vzťahoch. Prezentácie, rozhovory. Tímové kurzy a individuálna príprava. 

Uvoľnenie vnútorných sabotérov


Cítite, že máte na viac, lepšie: v práci, vzťahoch, zdraví. Keď uvoľníme vnútorné prekážky, náš potenciál sa rozvinie. 

Podrobnosti: kliknite na obrázok
Podrobnosti: kliknite na obrázok


Empowerment


Princípy, postoje v spolupráci efektívnych tímov
Hostětín na Morave
19. - 21. 10. 2016
(streda 10,00 - piatok 15,00)
Výnimočne ako verejný kurz, 

už zostáva len niekoľko miest! 

Komunikácia


je naším hlavným pracovným nástrojom a je jednou z mála oblastí, v ktorých sa potrebujeme rozvíjať stále, celý život. Vyberte si tému a formu, ktorá vám najviac vyhovuje. Porozprávajme sa pri káve alebo čaji o tom, čo potrebujete a spoločne zistíme, čo môžeme ja a moji kolegovia pre vás urobiť.  

Témy kurzov komunikácie


  1. Líderská a tímová komunikácia
  2. Prezentačné zručnosti
  3. Komunikácia v predaji a službách zákazníkov
  4. Komunikácia vo vzťahoch - v práci a súkromí

Formy


  1. Skupinový tréning
  2. Individuálny tréning
  3. Príprava skupinovej prezentácie
  4. Individuálne príprava prezentácie, jednania. 
  5. Krátke prednášky
  6. Cykly prednášok

Liečenie vnútorných sabotérov

Emócie, aj tie skryté, sú bránou k zdravému telu a fungujúcej mysli. 

Ak sú, alebo boli v minulosti potlačené naše silné emócie, zostávajú uzamknuté v našej bunkovej pamäti, blokujú konkrétne bunkové receptory a znemožňujú nám prístup k menším alebo väčším častiam našej kapacity, našich schopností: v práci, rozhodnutiach, vzťahoch, zdraví. Doslova môžeme mať pocit, že energia nášho života neprúdi voľne, že sa zastavujeme keď by sme chceli vykročiť, alebo investujeme silu do zbytočností. A opakujeme staré vzorce, hoci by sme chceli sviežo dýchať a nachádzať nové, zdravé prístupy k životu. 

Sebapoznávanie metódou Cesta pomáha liečiť spomienky a tým nás oslobodzuje od nevedomého pôsobia potlačených emócií a presvedčení - myšlienok.

Mám sen

Za pätnásť orkov práce pre Dale Carnegie - ako lektorka kurzov pre firmy som videla neraz, ako účastníkovi bráni v úspechu nie nedostatok kvalifikácie či manažérskych zručností, ale vnútorné, podvedomé prekážky. A počas prestávok seminárov som zasa vypočula mnoho prívehov o boľavom súkromí, ktoré nedovolí sústrediť sa.

Duševné zdravie ovplyvňuje výkon manažéra, ako aj jeho tímu, oveľa viac, ako sa zdá. 

Mojím snom sú sebapoznávacie - terapeutické sedenia pre jednotlivcov a skupiny priamo vo firmách.