Pre mojich študentov
Vítaam vás a dúfam, že vám tento predmet prinesie úžitok

Fakulta psychológie, Paneurópska Vysoká Škola

Pre denných študentov Bc., 3. r., ZS 

Dotácia predmetu: 0/2 h/týždenne, čo je 24 h za semester. ZS 2016/2017: je od 26. 9. - 16. 12. 2016.

Termíny blokov nášho predmetu: 
26. 10.,   9. 11.,   30. 11.   7. 12. 2016 (skúška) 

Časy:

26. 10., 9. 11.:  od 9,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00
30. 11. 2016, 7. 12. 2016 od 9,00 - 12,00

Miestnosť: 1.03

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 
Pre denných študentov Mgr, 4. a 5. r., LS

Tohtoročná kapacita kurzu je obsadená.  

Milí kolegovia, vítam vás v tomto predmete. Budeme pracovať blokovo a je vás veľa - bolo by ťažšie venovať sa vám osobne, alebo mailom. Pomôžete mi, ak si niektoré informácie odovzdáme vo formulároch. Tu je prvý z nich, prosím vyplniť čím skôr. 

Termíny a miesta našich stretnutí:

20.4. 14:15-17:30

21.4. 9:00 - 16:00

11.5. 14:15-17:30 

Miestnosť 350

Známky pre tento predmet musia byť uzatvorené najneskôr 18.5.2018

Domáce úlohy nájdete nižšie.

Milí moji študenti,

teším sa, že ste si vybrali tento predmet. Postavila som ho na základe svojich 15-ročných skúseností s tréningami pre manažérov v rámci tréningovej spoločnosti Dale Carnegie a na základe 10-ročných skúseností práce so študentmi. Práca pre vás nie je mojím povolaním, je to takpovediac moje hobby a začalo to tak, že moji klienti mi často hovorili: toto keby som bol vedel, keď som mal dvadsať!

Náš predmet bude praktický. Všetko, čo sa budeme učiť, čo si budeme trénovať a čo budete mať za domácu úlohu vyskúšať, smeruje k tomu, aby vám bolo v živote ľahšie komunikovať a vytvárať vzťahy, v súkromí aj v práci. Všetko vám to má byť užitočné. Preto, kedykoľvek nebudete rozumieť, načo sú vám daný poznatok či zručnosť dobré, hneď sa ohláste.

Moja taktika je taká, že cez semester budeme usilovne pracovať, a to aj medzi stretnutiami formou praktických úloh, a potom na konci semestra to bude ľahšie - krátka previerka vedomostí a nadobudnutých skúseností a - obvykle dobré - hodnotenie. Nevýhodou je, že potrebujete byť na vyučovaní, predmet sa nedá absolvovať náhradným plnením. A rezervujte si aj čas a chuť na praktické domáce úlohy. Preto, ak nemáte možnosť byť fyzicky prítomní, tento predmet si nezapisujte.

Podrobnejšie informácie o obsahu predmetu, aj o podmienkach nájdete v infoliste, ako aj v priložených súboroch s obsahom predmetu a domácimi úlohami - všetko bude postupne pribúdať nižšie - každá škola vo svojom stĺpci.

Medzitým by ste sa mohli na Facebooku pridať do skupiny Empowerment, kam dávam všelijaké neformálne inšpirácie k predmetu a kde budeme môcť aj diskutovať.

Teším sa na vás!

Irena

KPs FF UK

Každý rok: Vyučovanie bude prebiehať v 1/2 - denných a celodenných blokoch. Počítajte, prosím, aj možnosťou, že niektorý blok sa bude konať v sobotu.  

Informácia pre štúdijné oddelenia

Hádam som do tohto súboru dala všetky informácie, ktoré pre našu spoluprácu potrebujete. Kedykoľvek prosím volajte, píšte. Ďakujem srdečne, irena