Najčastejšie problémy

s ktorými sa ľudia obracajú na terapeuta Cesty 

k

Prečo ľudia vôbec idú k terapeutovi? Prečo ja stále chodím ku svojim kolegom na terapiu (a stále budem)? Mnohí chcú proste na sebe pracovať a byť stále "lepším, pravdivejším samým sebou". Iných "prinútili" nejaké nepríjemné okolnosti.

Tu sú niektoré z dôvodov, ktoré ku mne doviedli mojich klientov. Možno budete chcieť zistiť, či sa časť z nich týka aj vás. 

 • Chcem čo najlepšie prejsť rozvodom a ochrániť seba aj deti od bolesti, ako sa len dá.
 • Naše manželstvo je v kríze, alebo: by mohlo byť oveľa lepšie. 
 • Povýšili ma. Okrem manažérskych kurzov, chcem si uvedomiť a uvoľniť vnútorné prekážky, ktoré by mi bránili kvalitne viesť ľudí.  
 • Akokoľvek sa usilujem, opakujem niektoré vzory správania, ktoré kazia moje vzťahy manželské aj rodičovské. 
 • Nedarí sa mi dosahovať ciele v mojom podnikaní. Ako keby som sabotovala, sabotoval sám seba.
 • Nežijem svoj najlepší možný život. Venujem sa dennej rutine, kĺžem po povrchu a vlastne neviem, kto som.
 • Bojím sa, vlastne ani neviem, čoho. 
 • Navonok je všetko v poriadku, ale kdesi vovnútri niečo bolí či chýba a ja to neviem nahmatať.
 • Nerobím to, čo viem najlepšie a čo považujem za svoje poslanie.
 • V partnerskom vzťahu nie som sám/sama sebou a obviňujem partnera.
 • Moje zdravie nie je také, ako by som chcela, chcel. 
 • V poslednom období mi chýba energia, motivácia.
 • Ťažké časy, ktoré sú už za mnou, neopustili moju dušu a ťahajú ma dolu.
 • Neviem odpustiť.
 • Nedarí sa mi zmieriť sa so stratou.
 • Cítim vinu.
 • Prichádzam o vzťah. Už viem, čo som robila, robil zle, ale bojím sa, že sme už za hranicou, partner/partnerka to vzdal, vzdala.
 • Nedarí sa mi nájsť životného partnera, partnerku.
 • Neviem prečo, vyberám si nevhodných partnerov.
 • Kdekoľvek sa zamestnám, skončím po pár rokoch tak, že ma šéf a kolegovia vykorisťujú a prisvojujú si moje zásluhy. 
 • Cítim obrovskú osamelosť.
 • Prechádzam náročným obdobím a nie je ľahké definovať, čo je najdôležitejšie.
 • Moje dieťa má problémy.
 • Mám zostať v manželstve kvôli deťom, alebo hľadať skutočnú lásku?
 • Nedokážem nikoho požiadať o pomoc, lebo sa tvárim, že sa mi vo všetkom darí.
 • Mám fóbiu z ...
 • Svojich blízkych trápim hnevlivými výbuchmi. Je to už vidieť na deťoch.
 • Opakuje sa mi to isté fyzické zranenie, vždy akoby náhodou.
 • Som úspešný, ale chcem stále na sebe pracovať.
 • Ako umelec hľadám v sebe stále novú inšpiráciu.
 • Už som nad svojím problémom premýšľal zo všetkých strán a potrebujem nový impulz.
 • Rozvíjam nový vzťah a nechcem opakovať staré chyby.
 • Mám nejasný pocit, že nežijem naplno.
 • Chcem viac dôverovať životu a mať z neho radosť.
 • Nedarí sa mi vymaniť spod vplyvu rodičov.
 • V práci som pod veľkým stresom.
 • Chcem zlepšiť svoj vzťah s dospievajúcimi deťmi.
 • Mám takú trému, že nedokážem urobiť skúšku na vysokej škole.
 • Mám trému z verejného vystupovania.
 • Žiarlim.
 • Manžel si ma neváži.
 • Chcem zmeniť zamestnanie, ale neviem, ktorým smerom sa pohnúť a kde na to vziať odvahu.
 • Liečim sa na vážne ochorenie a chcem svoje liečenie podporiť aj po emocionálnej stránke.
 • Chcem otehotnieť a viem, že ak budem mať pokojné srdce, zvýši to šancu na počatie a zdravý priebeh tehotenstva.
 • S manželom sme si už nejaký čas cudzí. Je to fajn človek a mrzí ma, že k nemu skoro nič necítim.
 • Neviem manželke odpustiť neveru, hoci sa ku mne vrátila.
 • Máme postihnuté dieťa a ja som fyzicky aj psychicky vyčerpaná.
 • Manželka bije naše deti a ja tomu neviem čeliť.
 • V práci mám naviac, ale vystupujem neisto a preto nedostávam príležitosti.
 • Priveľa členov rodiny odo mňa očakáva starostlivosť a obetu.
 • Vyčítam si, že som bola na potrate.
 • Mávam bolesti a lekári nič nezistili.
 • Potrebujem sa rozhodnúť, či zostať s priateľom, alebo sa vrátiť k manželovi.
 • Nedôverujem si.
 • Je pre mňa ťažké rešpektovať druhých, v práci som vraj panovačný.
 • Stala sa mi krivda a ja sa z toho ťažko spamätávam.
 • Chcem sa zmieriť s rozvodom.
 • Chcem sa zmieriť s úmrtím blízkeho.
 • Naše deti začínajú samostatný život a ja chcem dať svojmu životu hodnotnú náplň.
 • Niektoré veci musia byť po mojom, občas i malichernosti, inak ma chytá panika a hnev. 
 • Chcem dôstojne starnúť.
 • Chcem urovnať konflikty v rodine.
 • Pripravujeme sa na manželstvo/rodičovstvo a chceme sa uvoľniť od presvedčení a návykov, ktoré by nám mohli škodiť.
 • Načo som vlastne tu? Aké je moje poslanie?


Terapeut Cesty nemá pre vás, samozrejme, zázračnú radu. Ale bude vás sprevádzať procesom nájdenia toho najlepšie riešenia pre vás - a tieto odpovede sa počas toho procesu vykryštalizujú priamo vo vašom vnútri.