Ako si vybrať terapeuta

24.10.2016

Možno už niečo viete o metóde Cesta - The Journey a ste pre ňu rozhodnutí, len hľadáte, kto by bol pre vás ten pravý terapeut. Možno, že len uvažujete o tom, začať na sebe pracovať v individuálnej terapii a potom by ste si možno chceli urobiť obraz o viacerých metódach.

Krok 1: Výber metódy.

Krok 2: Výber terapeuta

Hlavná zásada: Nenechať sa odradiť, ak sa prvý výber nepodarí.

KROK 1

Terapeutické metódy.

Je ich široká škála, pretože my ľudia sme rôzni a tiež sa v rôznych fázach života cítime inak.

Zhruba ich môžeme rozdeliť na tie, ktoré ponúkajú výlučne psychológovia a psychiatri, potom alternatívne metódy a tie, ktoré sa nachádzajú niekde na pomedzí.

 • . Prístupy poskytované výlučne psychológmi. Taký psychológ skončil najprv 5-ročné vysokoškolské štúdium a potom absolvoval 2-4 ročný výcvik v niektorom terapeutickom smere, napr.:
 • PCA: Personal - Centered Approach podľa Carla Rogersa
 • Proces- orientovaná psychológia (POP)
 • Katativno-imaginatívny prístup
 • Gestalt terapia
 • Psychoanalýza
 • Kognitívno-behaviorálna terapia
 • Hlbinná psychológia.

2. Pod názvami ako "alternatívna psychológia", či "spirituálne vedenie" nájdete veľa skupín a jednotlivcov, serióznejších, i tých úplne neserióznych. Hocikto môže vytvoriť víkendový kurz zázračnej metódy a udeliť zaň certifikáty, ktoré účastníkov "oprávňujú" tento predvčerom vymyslený postup ponúkať za peniaze klientom. Spoznáte ich napríklad podľa toho, že tvrdia o sebe, že majú kontakt so špeciálnymi zdrojmi informácií, napr. anjeli, iné galaxie, minulé životy a podobne. Kto z nás by nechcel rýchle riešenie? Na stretnutí vám potom povedia veľa atraktívne znejúcich rečí typu "niekto vám ublížil a vy tie dôsledky nesiete doteraz" a osvietene znejúce, avšak nereálne odporúčania typu "vypustite tohto človeka zo svojho života". Obvykle sa pramálo pýtajú na vaše pocity a potreby a týždeň po stretnutí s nimi sa necítite ani šťastnejší, ani múdrejší, len o peniaz ľahší a rýchle riešenie nikde - lebo neexistuje. Spoluprácu s nimi si treba dobre rozmyslieť.

3. Smery, ktoré vychádzajú z vedeckých poznatkov alebo dlhej tradície a majú dobré meno, ale dovoľujú (po náležitom štúdiu a praxi) pracovať s nimi aj osobám s iným ako psychologickým vzdelaním. Príklad:

 • Rodinné konštelácie - podľa Berta Hellingera
 • Meditačné kurzy sattipatána - vipassaná a satiterapia Mirko Frýbu
 • Individuálna systemika podľa Veety a Artha Wittemanových
 • Terapia Cesta - The Journey Brandon Bays

Terapia Cesta patrí u nás do tejto skupiny. Na Slovensku nájdete niekoľkých terapeutov Cesty - psychológov, jednu psychiatričku a potom terapeutov s iným vzdelaním. Medzi nich patrim aj ja: hoci sa 25 rokov pohybujem v oblasti psychológie, mojou alma mater je Vysoká škola ekonomická.

Ak sa chcete o niektorej metóde viac dozvedieť, hľadajte na ich oficiálnych stránkach, navštívte verejné prednášky, alebo si prečítajte knihu. O Ceste si môžete prečítať na oficiálnych stránkach www.brandonbays.com a www.brandonbays.sk. Vyšli aj viaceré knihy o tejto metóde od jej autorky, Brandon Bays.

Ešte poznámka k terapeutom v psychologických poradniach, ktoré sú platené poisťovňou: sú to absolventi štúdia psychológie, obvykle s dlhodobou praxou, ale mnohí neabsolvovali ďalšie terapeutické výcviky. Štát im to obvykle nezaplatí a keď si to zaplatia sami, stanú sa súkromnými terapeutmi ( a potom ich terapiu neprepláca zdravotná poisťovňa, alebo len veľmi čiastočne). Je teda medzi nimi veľký rozdiel v kvalite. Za peniaze od nemocenskej môžete získať aj veľmi kvalifikovaného, ale asi aj slabšieho terapeuta. Pýtajte sa na referencie, skúšajte. Nesmiete zanevrieť, ak sa výber na prvý raz nevydaril, hľadajte iného terapeuta, alebo iný terapeutický smer. Treba vytrvať.

Poznámka k psychiatrii: sú psychické stavy, pri ktorých má zmysel prijať pomoc psychiatra a užívať lieky. Odborné názory k tomuto sa môžu veľmi rozchádzať, aj tie naše laické, ale na jednom sa možno zhodneme: hltať hneď antidepresíva namiesto toho, aby sme si skúsili upratať život, ale na druhej strane aj "hrdinsky" vysadiť lieky bez porady s lekárom, nie je prejavom úcty k svojmu zdraviu a daru života. Je možné postupne prejsť od liekov k psychoterapii, alebo jedno druhým dopĺňať. Neváhajte sa pýtať svojho lekára a osvojte si u nás zatiaľ málo rozšírenú prax: vyhľadať druhý odborný názor. (Tiež, prosím, vezmite na vedomie, že ak užívate psychofarmaká, má oprávnenie s vami spolupracovať len ten terapeut Cesty, ktorý je psychológom alebo psychiatrom.

KROK 2

Vyberáme terapeuta:

Akú má kvalifikáciu? Ak hľadáte terapeuta Cesty, položte si tieto otázky:

 • Má daná osoba certifikát terapeuta Cesty, alebo len absolvoval terapeutické kurzy bez praxe a supervízie, či nebodaj len niektoré z kurzov?
 • Pokračuje vo svojom vzdelávaní aj po získaní certifikátu na nadstavbových kurzoch Cesty?
 • Je Cesta jedinou metódou, ktorou vám môže pomôcť, alebo je jeho odborná terapeutická výbava širšia?
 • Aká dlhá je jeho prax?
 • Aké má pôvodné, akademické vzdelanie? (môže, nemusí byť pre vás dôležitá).
 • A ďalšia, super dôležitá otázka:

Funguje medzi nami "chémia", teda, mám k nemu dôveru a je mi sympatický? Ako to môžete zistiť:

 • Počúvajte odporúčania svojich známych, aj keď s rezervou, lebo "koľko ľudí, toľko chutí".
 • Pozrite si krátke texty, ktorými jednotliví terapeuti predstavujú sami seba na www.brandonbays.sk.
 • Navštívte prednášku vyhliadnutého terapeuta, čítajte jeho web, prihláste sa na jeho newsletter ...
 • Osobný dojem: Ak idete na základný seminár Cesty (Journey Intensive), alebo výmenný večer pre absolventov Journey Intensive, všímajte si terapeutov a môžete si medzi nimi vyberať. Majú farebne odlíšené visačky, obvykle modrou.
 • Neváhajte navštíviť aj iného terapeuta, ak si nie ste na istom, či tento je pre vás ten pravý. (Viac k tomu v otázke "mám sa držať jedného terapeuta?")

Otázky, na ktoré si budete možno chcieť odpovedať po prvom stretnutí:

 • Cítim sa u neho a s ním pohodlne a v bezpečí?
 • Nachádza sa pracovisko terapeuta v dobrej dostupnosti? Ak nie, oplatí sa mi k nemu aj tak merať cestu?
 • Je cena u tohto terapeuta pre mňa OK?
 • Vyhovuje mi jeho hodnotový rebríček?
 • Vyhovuje mi jeho starostlivosť medzi terapiami? (maily, telefonáty)
 • Je prístupný mojim názorom, potrebám, prípadne kritike?

MUDr. Jozef Hašto o tom poskytol rozhovor, ktorý môže byť pre vás užitočný. Vyberám pre vás niekoľko myšlienok.

Čo sa spýtať samého seba o terapeutovi:

"Dokážem dôverovať tomuto terapeutovi ako človeku? Mám dojem, že ide o kompetentného odborníka? Cítim kontakt s týmto terapeutom ako pomáhajúcim? Narastá moja nádej?" Odpovede sa môžu racionálne formulovať, ale môžu vychádzať aj z intuície.

O terapeutických smeroch:

Rôzni kvalifikovaní psychoterapeuti môžu mať osvojené rôzne psychoterapeutické prístupy. Spravidla je terapeut takpovediac doma v jednom psychoterapeutickom smere, napríklad v kognitívno-behaviorálnom, psychodynamickom/hlbinnom, rodinnom, prípadne ovláda metodiku určitých relaxačných cvičení. Psychoterapeut by mal čestne informovať pacienta, k akej škole sa hlási a akú metodiku má osvojenú, a tiež o tom, aké sú výsledky výskumov účinnosti metódy, ktorú v danej indikácii ponúka, respektíve hodlá použiť.

K priebehu terapie:

Dôležité je, aby klient vedel, že je vítaná jeho vlastná iniciatíva a aktivita, aby z nej vyťažil pre seba čo najviac. V psychoterapeutickom procese sú obvykle štádiá príjemnej harmónie "on/ona mi rozumie, vie sa do mňa vcítiť...". Zásadné je, aby psychoterapia bola bezpečným priestorom, kde možno prežívať pokoj, ale na druhej strane aj intenzívne skúmať problémy. Bývajú aj veselé chvíle, keď sa obaja zasmejú. Psychoterapia bolí hlavne vtedy, keď sa spracovávajú traumatizujúce zážitky nabité emóciami úzkosti, bezmocnosti, zúrivosti, prípadne hanby a viny. Tomu však spravidla predchádza príprava, aby človek takúto konfrontáciu s minulosťou zvládol a zbavil sa jej záťaže. Spravidla má už človek osvojenú metódu, ako sa opäť dostať do stavu pokoja. Nie veľmi príjemné je tiež poznávanie, v čom všetkom človek robil v živote chyby, alebo akú mal skreslenú predstavu o sebe a druhých. Na druhej strane sa však pri tom rozširuje vnútorný priestor slobody.

Zoznam akreditovaných terapeutov CESTY nájdete TU:

 • ttp://www.brandonbays.sk/terapeuti/zoznam-terapeutov-posobiacich-v-sr

Celý rozhovor s MUDr. Jozefom Haštom, prednostom Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne, nájdete tu:

 • https://www.slovenskypacient.sk/ako-si-najst-dobreho-psychoterapeuta/
Banner z mojej úplne prvej webovej stránky
Banner z mojej úplne prvej webovej stránky