Deti: Ako im pomôcť učiť sa (8 tipov)

05.12.2016

OSEM praktických rád, ako pomôcť dieťaťu ľahšie sa učiť. Na základe prednášky na Konferencii RASTIEME SPOLU na základnej škole NARNIA, 3. decembra 2016

(Prednášku mali Marián Czere, akademický líder na BilGyme, a Zuzana Mikloš Fabrici, učiteľka jazykov v Narnii a zodpovedná za akademický pilier.) 

 1. Učiť dieťa v súlade s jeho vývojovou fázou
 2. Zariadiť sa podľa krivky výkonnosti v rámci dňa
 3. Hrať sa a meditovať
 4. Spoznať a využiť osobný učiaci štýl dieťaťa (8 inteligencií)
 5. Opakovať a provokovať k otázkam
 6. Plánovať
 7. Zaviesť "NOT YET attitude"
 8. Rešpektovať individualitu talentov a záujmov

Treba poznamenať, že tento článok, ako aj prednáška, z ktorej vychádza, sa venuje skôr učeniu v zmysle zapamätania, než učeniu v zmysle chápania súvislostí a využitia vedomostí. 

Poďte s nami! Prvý júnový víkend 2017 máme opäť obľúbený AHA Víkend, tento raz na tému AHA rodičovstvo s terapeutkou a lektorkou Lindou Malenovskou. Sledujte info na www.ahavikend.sk. Budete vítaní!

I. Dieťa má vo svojom spoznávaní sveta fázy: 

 • Telesná - senzomotorická: učí sa cez zmysly, telo, motoriku, rituály.
 • Afektívna: emócie, nálady, temperament, typ.
 • Kognitívne chápanie sveta: rozvíja sa myslenie, reč, poznávanie.
 • Vôľa a motivácia: nadobúda výdrž, koncentráciu, motiváciu a záujem.
 • Osobnosť: formuje svoje názory, postoje, hodnoty.
 • Individualita: je schopné sebavýchovy a sebarealizácie.

Poučenie:

 • Fázy treba rešpektovať. Napr. niekedy okolo 9-10 roka si dajte na jeho dvere pomyselný nápis "v prestavbe". Je to príprava na pubertu - na nejaký čas ignoruje autority, búri sa, hľadá samostatnosť.
 • U každého dieťaťa nastávajú tieto fázy v trochu rôznom čase, podľa individuality - až s rozdielom 2-3 rokov.
 • "Snaž sa viac" je nezmyselná veta. Dieťa sa vždy snaží, ale napr. svoje sústredenie nemá v hrsti.

II. Fázy pre učenie v rámci dňa - kedy sa učiť?

 • Prvý vrchol je medzi 10 a 12 dopoludnia
 • Prepad 14-15
 • Druhý (menší) vrchol 16-17
 • Prepad 19
 • Potom, ak sa nejde včas spať, môže nastať ešte ďalší vzostup sviežosti po desiatej.

Poučenie: stihnúť to do večere (do piatej - šiestej).

III. Dve skvelé metódy, ako zvýšiť efektivitu učenia: "Pauzička pre mozog" a "Zamierená pozornosť", teda hry a meditácie.

Robia ich pokrokové školy, ale aj IT firmy a iné firmy založené na inováciách, ktoré potrebujú, aby to ich zamestnancom myslelo.

HRY

 • Nakresli do vzduchu nejaký predmet, povedz z akej kategórie je (jedlo, byt, záhrada a pod.) a druhý má hádať.
 • Žmurkaj jedným okom a lúskaj opačnou rukou.
 • Abeceda: pomenúvaj predmety začínajúce na dané písmeno a potom písmená ďalej v abecede.
 • Dostaneš na papieri obrázok - dokresli ho opačnou rukou, než ktorou obvykle kreslíš.

Cieľ hry ("brain break"): zapojiť iné časti mozgu, poskytnúť vzruchy, novinky, zábavu.

"Focused attention practice - mindfulness" - bdelá prítomnosť, vedomá pozornosť:

Napr. 4 sekundy nádych, 4 sekundy podržať, 4 sekundy výdych. Stačia dve minúty a relax je zaručený.

IV. Vziať do úvahy rôzne učiace štýly

Dôležité: každý človek má iné potreby pre efektívne učenie. Preto spoznaj sám seba a nájdi si finty, ktoré ti fungujú. POZOR! To, čo funguje vám, nemusí fungovať vašim deťom !

Gardner: OSEM druhov inteligencií:

 • Telesná - kinestetická
 • Interpersonálna - ľudia
 • Slovná - lingvistická
 • Logická - matematická
 • Prírodná
 • Individuálna
 • Obrázková - vizuálna
 • Hudobná - melodická, rytmická

Niekto si potrebuje myšlienky nakresliť, iný zhmotniť, zahrať, prirovnať k dejom v prírode. Niekto sa rád učí sám a iný sa najviac naučí, keď to zdieľa s inými. Sú takí, ktorí sa najviac naučia, keď majú vedomosti rytmus a melódiu.


V. OPAKOVANIE a OTÁZKY

TONY BUZAN radí: Ak sa má človek niečo naučiť, potrebuje si to zopakovať:

 • Po 10 minútach
 • Po 24 hodinách
 • Po 1 týždni
 • Po 1 mesiaci
 • Po 6 mesiacoch

Opakovanie robiť takto: napísať si, čo si pamätám, najlepšie pomocou mind maps (myšlienkové mapy) a potom to doplniť podľa zdroja.

Otázky

Keď je učivo odpoveďou na otázky dieťaťa, potom je zvedavé na odpovede a váži si ich. Otázky vyvolávajú nepokoj mysli, vedú k premýšľaniu.

Porozprávajme sa s dieťaťom najprv o danej téme, vzbuďme jeho záujem a vygenerujme o nej niekoľko zaujímavých otázok - a potom hľadajme odpovede.

VI. Plánovanie

Je dôležité vytýčiť si cieľa a spôsob jeho dosiahnutia.

Ak sa ideme učiť, naplánujme si to: kedy sa budeme učiť, ako dlho, čo sa budeme učiť a ako sa toho zhostíme. Zdieľajme tento plán s dieťaťom, tým ho aj učíme premyslieť si dopredu svoje aktivity. Staršie dieťa si potom dokáže urobiť plán samo.

V tejto škole si deti robia plán svojho rastu na polrok - plánujú si pokrok, ktorý chcú dosiahnuť v jednotlivých predmetoch, ale aj v praktických zručnostiach či charakterových vlastnostiach.

VII. NOT YET attitude

Tento postoj bol tiež v prednáške okrajovo pripomenutý, pridávam pár poznámok:

V tejto fascinujúcej 10-minútovej prednáške na TEDe (vpravo dole si môžete zapnúť slovenské titulky) vedkyňa Carol Dweck vysvetľuje, aké zázraky dokáže postoj "Zatiaľ neviem, zatiaľ nedokážem, zatiaľ som nevyhovel na skúške"). 

Mení sa tým mozog! Pre efektivitu učenia je rozhodujúce, či na novú výzvu (ak niečo nevieme) reagujeme tak, že sa cítime neschopní, alebo to v nás vyvolá nadšenie a zvedavosť.

Už existujú aj počítačové učiace programy (na matematiku), ktoré oceňujú počet pokusov rovnako, ako správnu odpoveď. 

V Seattli deti z prostredia podobnému ghettu za dva roky takéhoto spôsobu učenia prekonali vo výsledkoch deti z prominentnej školy. 

VIII. Rešpektovať talenty dieťaťa a jeho záujmy

Prednášajúci povedal: Ako rodič sa prikláňate viac k jednému, alebo druhému modelu: 1. Ne-autoritatívne rodičovstvo: rešpektujem, čo ho baví, a to rozvíjam. 2. "Čínska tigria matka": budeš to robiť, naučíš sa to do majstrovstva a uvidíš, aj baviť ťa to začne. 

Pridávam k tomu ešte svoje poznatky: 

Viac ako čokoľvek iné ma v našom školstve trápi dôraz na unifikáciu. Názor, že každý musí dobre vedieť všetko, nie je nikde inde v našom živote, iba v škole. Aký je dôsledok? Jednoduchý, dieťa najviac času venuje tomu, na čo nemá talent, aby v tomto predmete dobehlo ostatné, zatiaľ čo predmetom, ktoré mu prirodzene idú, on ani rodičia nevenujú zvláštnu pozornosť. Teda, nepodporujeme deti v tom, čo ich práve zaujíma a čo v čom sa im práve prirodzene darí, ale umárame ich predmetmi, ktoré im až tak nejdú. Výsledkom je možno pekné vysvedčenie, ale odkiaľ má dieťa čerpať sebavedomie, pocit úspechu a ako sa má dozvedieť, v čom vyniká? Celý nasledujúci život bude od neho chcieť, aby prejavilo svoju originalitu, talent, silné stránky. V škole ho však učíme presný opak! 

Preto sa zdá, že oveľa lepšiu službu urobia dieťaťu rodičia a učitelia, ktorí síce trvajú na tom, že aj nepopulárny predmet sa musí zvládnuť na určitej úrovni, lebo aj svoje slabé stránky potrebujeme rozvíjať, ale dovolia dieťaťu venovať sa predovšetkým tým predmetom, ktoré ho zaujímajú a ktoré budú pravdepodobne predmetom jeho kariéry, obživy a dôležitým zdrojom pocitu životného naplnenia. 

Pozrite si článok Miriam Itahashi "Ako dostať dieťa na Oxford". Nemusíte s ním na prvé prečítanie súhlasiť, je to na naše pomery nevídaný postoj, ale stojí za uvažovanie. Tu je úryvok z neho:

Povedala som mu (prvákovi na gymnáziu - záujemcovi o štúdium na Oxforde) :

"Tu je 45 kníh o ekonomike v anglickom jazyku, ktoré si budeš musieť prečítať minimálne 1 až 2 krát, pretože z nich budeš na pohovore na Oxford dostávať otázky. Okrem maturitných predmetov, z ktorých musíš mať samé jednotky stačí, ak budeš mať z ostatných predmetov už iba trojky a štvorky."

Chlapec sa zatváril akoby dobre nepočul a opýtal sa ma ako som to myslela .

Vtedy som mu to zopakovala : "Začneš sa učiť iba 4 predmety, na ktorých sme sa dohodli, a z ktorých musíš mať perfektné znalosti a budeš z nich aj maturovať. Z ostatných predmetov ako Dejepis, Prírodoveda, Zemepis, stačí mať zlé známky, trojky, štvorky, len aby si prešiel."

"A prečo ?" opýtal sa ma chlapec .

"Nebudeš mať čas študovať všetko ak chceš vynikať v ekonomike. A slovom vynikať myslím vedieť o 3000 percent viac ako ostatní."

Chlapec zostal nesvoj a spýtal sa : "Ale čo budem robiť ak ma na Oxford neprijmú a ja budem mať na vysvedčení trojky ?"

Videla som, že na strednej škole mu ešte nikto neoznámil, že žiadna vysoká škola neprijíma na základe vysvedčenia. Každý žiak robí prijímačky a maximálne ukazuje maturitné vysvedčenie. A okrem toho nikoho nezaujíma známka z prírodovedy, ak sa dieťa hlási na ekonómiu.

" Už si vo veku, kedy sa musíš odborne profilovať a nie je dôležité aké pekné je tvoje vysvedčenie, a či sa páči aj tvojej babičke. Ani tvoj otec si vo svojej firme nerobí ekonóma, právnika, grafika a zváračského inžiniera v jednom. Tiež sa venuje asi jednému oboru. Aj keď tvoja babička si asi myslí že, ocko si tam robí všetko."

Chlapec sa ma na záver opýtal, či by nemohol mať aspoň dvojky, aby sa necítil zle. A vtedy som si uvedomila, že chlapec stále premýšľa veľmi tradične spôsobom k akému ho vedú . V našom školstve nie je dôležité byť výnimočný v jednom obore, ale dôležitejšie je vedieť všetko.

Na jednej strane som ho chápala, veď aj ja som bola študentkou komunistického režimu, teda identického so súčasným. Pretože aj ja som chodila na doučovanie toho, čo mi nešlo a nie na doučovanie toho, v čom som bola dobrá.

Ak chcete Vaše dieťa dostať na OXFORD uvedomte si že:

Tak ako športovci sa musia chovať aj chemici, programátori, matematici .... tu je zvyšok článku