Osobné: O Antoniovi Srholcovi

12.08.2016

O Antoniovi teraz vyšli knihy a ja nemám nič navyše, len moju skúsenosť.

Zvyknem si robiť poznámky na prednáškach, omšiach a bohoslužbách. Moje poznámky z jeho kázne v Kaplnke Cirkvi Bratskej na jar 2014 sú stále na boku našej chladničky, aby sme na ne videli, keď si sadáme k stolu.

Nebojovať, nezávidieť. Žiť svoj príbeh. 

Našou zodpovednosťu je naplniť život zmyslom.

Ďakujem vám za to, čo robíte, aby bola pravda, láska, spravodlivosť.

Nebol to naivný nasládly deduško. Mal dar láskyplne, ale pevne prehovoriť človeku do duše.

V jeho prítomnosti som prežívala to, čo ľudia hovoria, že cítia pri Dalajlámovi - ohromný pokoj, pravdivosť, spojenie so sebou a svojím Zdrojom. Domnievam sa, že raz bude vyhlásený za svätého, teda vlastne, domnievam sa, že Anton Srholec, či ho už svet za svätého uzná, alebo nie, svätým bol.