Ako na seminári Cesty pomáhať pri procesoch

05.11.2018

Je začiatok novembra 2018, práve sa skončil ďalší seminár Journey Intensive v Bratislave. Máme to šťastie, že patríme ku krajinám, kde sa našli takí kvalitní a oddaní organizátori, že k nám môžeme pozvať Brandon už niekoľkú jeseň v rade.

Učelom tohto základného kurzu je nielen, aby účastníci zažili čo najviac hojivých procesov, ale aby sa aj vyzbrojili základnými zručnosťami a mohli túto metódu používať doma, svojpomocne. Po všetky tri dni tohto seminára sa preto popoludní koná tzv. výmena procesov - účastníci sa najprv podrobne zoznámia s priebehom procesu, zažijú ukážku priamo od Brandon a potom sa rozdelia do dvojíc a jeden druhého sprevádzajú procesom Cesty.

Sotva viditeľní pomocníci

Počas týchto dní sa medzi účastníkmi pohybujú tzv. tréneri, aby im boli pomocou a podporou. Podávajú vreckovky, texty, slúchadlá, mikrofón, vítajú, zapisujú, upratujú stoličky a mnoho iného. Na obvyklý počet 130 - 150 účastníkov na seminári obetavo pomáha až 50 - 80 trénerov. Kde sa vzali? Niektorí sú absolventmi minulých seminárov Journey Intensive, mnohí z nich majú za sebou aj pokročilé semináre a viacerí sú aj akreditovanými terapeutmi Cesty s vlastnou terapeutickou praxou.

Keď už sú teda účastníci spojení do dvojíc a dvojice si aj so svojimi stoličkami našli svoje miesto po celej sále, zatiaľ čo im dáva učiteľka - Brandon, alebo učiteľ Arnold posledné upokojujúce inštrukcie, tréneri sa okolo nich nečujne organizujú do efektívne fungujúceho organizmu. Na čele stojí hlavný organizátor, ktorým tento raz bola famózna, pokojná a na všetko mysliaca Andrejka a jej pravá ruka, trpezlivá a pozorná Natália. Tí opticky rozdelia sálu na niekoľko tzv. sekcií s počtom 9 - 15 párov a na ich čelo postavia skúsených terapeutov. K terapeutom sa pridajú ostatní tréneri tak, aby jeden tréner mal na starosti 3 - 4 páry (Fero, Lucka, Alenka a ostatní moji drahí spolubojovníci, boli ste super!).  

Tu je pár dobrých rád k našej práci.

Manuál pre trénerov počas výmen procesov

Jediná skutočne dôležitá rada:

Všetko už vieš, alebo ti to povedia, alebo sa to opýtaš. No to najdôležitejšie, čo je tu od teba potrebné, tvoja pozornosť, starostlivosť a ochota tu už sú, a to je hlavné. Želáme ti príjemný večer, nech je aj pre teba hojivým, láskavým, ľahkým a veselým!

Pre vedúcich sekcií k organizácii:

 • Vedúci sekcie na začiatku dostane papier a pero s podložkou a na papier si zakreslí všetky dvojice, o ktoré sa bude spolu s trénermi starať. Poznačí si mená v každej dvojici, ale keďže už nie všetci účastníci majú svoje menovky a keďže ich chce rozpoznať z diaľky, môže si pripísať aj nejaký poznávací znak jedného z dvojice, ako to robia čašníci v reštaurácii: kockovaná košeľa, dlhé vlasy, ružové tričko. 
 • Overí si so susednými sekciami, pokiaľ siahajú ich hranice, aby nikto nevypadol. 
 • Ak má vedúci v sekcii skúseného trénera, môže mu úlohu zakresliť dvojice zveriť.
 • Overí, dokedy môžu v sále trvať procesy a tiež, kedy a kde sa koná integrácia/satsang, aby to mohol povedať trénerom a oni po skončení/pri výmene povedať účastníkom. 
 • Potom privíta svojich trénerov, poďakuje im za ochotu pracovať a povie im organizačné pokyny a dá rady k tomu, ako pomáhať pri procesoch (mnohé odznejú od učiteľa z pódia, tak ich len pripomenie).
 • Pridelí tri-štyri dvojice každému trénerovi a poznačí si ku každej dvojici, kto sa o ňu stará. 
 • Keď sa dvojica vymení a ide do procesu druhý z dvojice, poznačí si to, napr. si dvojicu na papieri zakrúžkuje. 
 • Keď dvojica odchádza na druhý proces do druhej miestnosti, môže si to poznačiť trebárs tak, že cez ňu nakreslí šípku.
 • Keď dvojica skončila oba procesy, značí si to tiež, napr. kvačkou cez ich mená. 
 • Ak tréner odchádza, napr. na toaletu, pridelí vedúci jeho dvojice dočasne ostatným trénerom. Vždy musí mať každá dvojica svojho zodpovedného trénera.

Pre vedúcich sekcií k procesom:

 • Vedúci sekcie povzbudzuje svojich trénerov, aby sami podporovali svoje dvojice, aj oni tým rastú. 
 • Vedúci pomáha, len keď ho privolá tréner. Potom to vyzerá tak, že tréner stojí za "terapeutom" z dvojice a radí mu a za ním stojí vedúci a radí mu. 
 • Pomáha trénerom udržiavať pozornosť na ich dvojiciach, podporovať dobrú náladu, atmosféru dôvery, otvorenosti a ľahkosti a vedomej prítomnosti pre seba, trénerov a účastníkov. 
 • Snaží sa mať prehľad o pokroku každej dvojice a nadhľad nad sekciou - nezaoberá sa príliš dlho jednou dvojicou. Je dôležité, aby každá dvojica dostala pomoc, ak dvihne ruku.
 • Ako sa blíži čas záveru, pomáhajú tréneri a vedúci dvojiciam, ktoré ešte stále procesujú, intenzívnejšie, aby sa vec stihla, ale najmä, aby aj tí, ktorí sa na niečom zastavili, prešli svojím procesom s úspechom. 
 • V druhý a tretí deň sa tí účastníci, ktorí sa nevymenili do určitého časového limitu (ktorý oznámi vedúci procesov), presúvajú na druhý proces do inej miestnosti. 
 • Ako sa sekcia postupne vyprázdňuje, uvoľňuje vedúci niektorých trénerov, aby išli pomáhať do druhej miestnosti. 
 • Po skončení práce v hlavnej miestnosti pomáhajú niektorí tréneri a vedúci s procesmi v druhej miestnosti, zatiaľ čo v hlavnej sále beží satsang alebo integrácia. 
 • Iní tréneri a vedúci zostávajú v sále. Títo sa pohybujú aj po chodbách medzi účastníkmi a sledujú, či všetkým žiaria oči a snažia sa objaviť tých, ktorí síce formálne skončili proces, ale ešte v nich niečo beží - sú "nedopečení". Takému človeku sa tréner jemne prihovorí, zistí, či potrebuje pomoc a ak áno, dovedie ho k hlavnému organizátorovi, ktorý mu pridelí terapeuta na dokončenie. 

Pre trénerov, organizačné

 • Ak vám to priebeh prvých minút procesov dovolí, navštívte každú dvojicu, predstavte sa a povedzte, že im budete k dispozícii a ak budú niečo potrebovať, majú dvihnúť ruku.
 • Snažte sa nestrácať zo zorného uhla svoje dvojice. 
 • Podávajte vreckovky - vždy terapeutovi.
 • Ak ste požiadaní, prineste pohár s vodou. Alebo ak vidíte, že človeka v procese smädí, ponúknite sa, že ho prinesiete. 
 • Pohybujte sa nehlučne, s ostatnými trénermi sa rozprávajte potichu a stručne, aby sme nerušili.
 • Ak potrebujete odísť, povedzte to svojmu vedúcemu - pridelí na ten čas vaše dvojice niekomu inému. Nikdy nechoďte preč bez toho, aby ste sa dohodli s vedúcim, aj keby vás niekto iný súrne volal.
 • Ak sa dvojica vymení, povedzte to vedúcemu, aby si to mohol poznačiť.
 • Ak dvojica skončila prvý proces, gratulujte im a povedzte im, aby sa len veľmi rýchlo vycikali, napili a vrátili do druhého procesu, aby využili energiu, ktorú vytvorili. Ak sa po chvíli nevrátia, choďte ich pohľadať a priveďte ich nazad.
 • Ak dvojica skončila proces, pozorujte "klienta", či má naozaj dokončený proces.
 • Po stanovenom limite požiadajte dvojice, aby druhý proces robili v druhej miestnosti. Možno vás vedúci uvoľní, aby ste išli pomáhať k procesom do druhej miestnosti. 
 • Dvojiciam, ktoré odchádzajú zo sály po oboch výmenách, alebo na druhú výmenu, povedzte, kedy začína program (integrácia, satsang) v hlavnej sále, aby vedeli, kedy prísť.

Pre trénerov, terapeutické

 • Občas nehlučne nakuknite ku každej dvojici, aby ste rámcovo vedeli, na čom pracujú, aby vám to nemuseli vysvetľovať, ak vás privolajú, prípadne aby ste mohli dať rady "terapeutovi".
 • Snažte sa mať prehľad o všetkých svojich dvojiciach, nezaoberajte sa príliš dlho jednou dvojicou, aby nezostali tie ďalšie opustené. 
 • Súčasne občas mrknite aj do území iných trénerov, aby ste tiež pomohli, keby sa niekto hlásil a tréner bol zaujatý inou dvojicou.
 • Sledujte pokrok jednotlivých dvojíc a ak niektorá zaostáva, zistite, či môžete "terapeutovi" niečo poradiť. 
 • Čo zvykne najčastejšie zastaviť pokrok v procese:
 • Na začiatku sa nevedia sústrediť, majú strach, že nebudú nič cítiť, alebo ich rušia a hnevajú iné dvojice. V tom treťom prípade pomôžte s presunom na tichšie miesto v sále, ak sa dá. Inak stačí ľahko a povzbudivo upozorniť, že už sú v procese, že už niečo cítia - nesústredenosť, strach, hnev. 
 • Niektorí majú príliš veľkú snahu, veľmi chcú niečo cítiť a niekam sa dostať. Zasa len potvrdíme, že to, kde práve sú a ako sa cítia, je to pravé, napríklad nespokojnosť, alebo nič. Nemusia nikam ísť, nič zmeniť, len vnímať seba (emócie, telo) a vnútorná múdrosť ich povedie. Nemajú žiadnu prácu, len BYŤ.
 • Myšlienky. V hociktorej časti procesu sa môže stať, že "klient" upadne do špekulácií, hľadania príčin, dlhého vysvetľovania a opisovania príbehu. Vtedy stačí vrátiť ich pozornosť k telu a emócii a pochváliť, že to je to jediné, čo treba robiť.
 • Zaseknutý v emóciách, nič necíti. Prvé si pozri telo. Navrhni narovnať chrbát, nohy obe na zem, ruky otvoriť. Stane sa bezbranným pred sebou a emócie začnú prúdiť. Ak má na sebe veľa oblečenia, šatku a pod., navrhni, aby to dal dole.  
 • Snaha zjesť slona. Ak prebieha z témy na tému, chce vyriešiť celý svoj život v jednom procese (ako sa má jesť slon? Po častiach.), jemne ho vrátime k pôvodnej téme, alebo sa spýtame, čomu sa chce venovať. Alebo, čo potrebuje, aby sa táto téma stala minulosťou, aby mohol odložiť toto bremeno úplne a nastálo a žiť slobodne.
 • Ak nechce odpustiť, asi nebolo všetko povedané. Jemne ho s tým konfrontujte. Ukážte, že mu to ide dobre a že je statočný a že by bolo super využiť príležitosť a vybaviť to celé. Čo ešte nebolo vypovedané, vyložené von, zverené ohňu nekonečnej lásky?
 • Nemá príbeh. Spýtame sa: akú osobu vidíš? Obraz? Ak nič, presunieme sa k táboráku a oprieme sa o najsilnejšiu emóciu, ktorú prejavil a pýtame sa, s kým treba hovoriť. Môžeme sa spýtať aj poradcu. Aj za týmto účelom privolať ďalšieho poradcu (a hravo mu dať titul, napr. poradca pre príbehy). 
 • Čierna diera. Je možné, že čierna diera je už zdroj, lenže na zdroj nie sme zvyknutí a nemáme "čidlo" na jeho vnímanie, preto sa potrebujeme nejaký čas "rozkukať". V čiernej diere sa upokojte, spokojne si vydýchnite a pochváľte klienta. Povzbuďte ho, aby v nej vydržal (je to trik na odpútanie jeho pozornosti od urputnej snahy dostať sa z diery von) a len to tam užíval, preciťoval. A položte záludnú otázku: Ako sa máš v čiernej diere? V ničom? alebo Kde v tele je to Nič najväčšie? - a máte emóciu, hlbšiu vrstvu, často to býva Zdroj. 
 • Narazí na presvedčenie, ktoré ho zastaví, napr. Nesmiem sa hnevať, alebo Medzi toľkými ľuďmi mi to nejde. Môžeš sa spýtať Si si istý, že to je pravda? Čo ak by to nemuselo byť tak? (tiež chyták, ale funguje).
 • Jedným okom si všímaj, ak by niekto vyzeral počas procesu príliš ľahostajný: všetko funguje, všetko je ok. Môže to byť, že sa vyhýba najsilnejším pocitom a potom neskôr ho dobehnú. Pýtaj sa neúnavne na pocity, privolaj poradcu, podporuj interakciu v táboráku. 
 • Ak má na začiatku len pozitívne emócie. To je OK! Nech si ich vychutná, nájdite ich v tele a dovoľte im rozšíriť sa do všetkých buniek - tá energia sa mu neskôr hodí. Potom jemne skúmaj, prečo sa tento príbeh vynoril: napr. ako sa cítia ostatné časti tela, alebo čo sa v tej situácii ešte stalo, čo možno mladšie ja bolelo. Ale daj si čas, neťahaj ho do bolesti nasilu, asi potrebuje načerpať odvahu. 
 • Ako neukradnúť proces "terapeutovi" v dvojici? 
 • Vždy pomáhaj tak, že stojíš za terapeutoma radíš mu. 
 • Nedovoľ, aby odbiehal od "klienta". Ak potrebuje na toaletu, musí sa k nemu niekto posadiť. 
 • Postav sa za "terapeuta" a dávaj mu rady, čo má robiť. Prvá rada môže byť, aby si terapeut rozplietol telo a uvoľnil sa. Často býva terapeut napätý, cez neho neprúdi energia. Pochváľ ho, daj mu radu a odíď.
 • Ak komunikuješ s oboma, kľakni si, alebo prisadni, aby si nebol nad nimi. 
 • Miesto terapeuta prevezmi len v krajnom prípade a na čo najkratší čas.
 • Niekedy sa stane, že na konci obaja ďakujú trénerovi, aký bol skvelý a že by to bez neho nedali. To pohladí naše ego a možno je to aj pravda, ale my chceme, aby sa obaja z dvojice cítili schopní dávať proces, aby sa ho naučili a načerpali potrebné sebavedomie. Preto si premyslíme úprimnú pochvalu pre oboch. Napr., čo môžeme vždy pochváliť, je láskavosť, záujem a trpezlivosť terapeuta a statočnosť klienta. Faktom je, že väčšina účastníkov v roli terapeuta je neobyčajne starostlivá a chápajúca a prijímajúca. Vo chvíli, kedy my vstupujeme do procesu, aby sme pomohli, možno sú zaseknutí, lebo im chýba prax, ale s veľkou pravdepodobnosťou klient už dovtedy objavil a pomenoval kopu intímnych a boľavých vecí, a to len vďaka tomu, že ho sprevádzal prijímajúci človek. Takže my to možno "doťukneme", alebo ich pár krát "vyprostíme", ale to podstatné urobili láskavosťou jedného a odvahou druhého oni dvaja a potrebujú to vedieť, aby sa o to mohli oprieť pri budúcich procesoch a aby sa ich vôbec odhodlali robiť.
 • Keď si nevieš rady, zavolaj vedúceho sekcie.

Starostlivosť v druhej miestnosti

 • Už sme unavení a ani nám trénerom sa nechce. Ale uvedomme si, že sem sa dostali tí, ktorí majú v sebe prvok naťahovania času - o to viac potrebujú naše povzbudenie a prípadne už i pomoc. 
 • Môžeme jemne upozorňovať na čas, koľko zostáva.
 • Konfrontujeme s tým, čomu nechcú čeliť, nejako takto: Je to veľké hrdinstvo nechať ísť bremeno, ktoré nosíš toľko rokov a je akoby tvojou súčasťou, ale oplatí sa to. // Keby si už mal len päť minút, aby si dal zo seba všetko, čo ťa ťaží, čo by to NAOZAJ bolo? // Už si blízko, urobil si kus orobty. Toto je výnimočná šanca vysporiadať sa s tým, práve teraz a nadobro.
 • Aj tak možno jeden-dvaja budú potrebovať, aby sa im venoval skúsený terapeut z radov trénerov a dokončil s nimi proces - o to sa postará vedúci procesov, treba ho o to požiadať. Druhého z dvojice, "terapeuta", prepustíme so slovami povzbudenia (nesmie mať pocit zlyhania) na integráciu či satsang.      

Ale hlavne a predovšetkým, HAVE FUN! Užívaj si svoje bytie, celú tú atmosféru, spoluprácu s ostatnými. Urob tie hodiny krásnymi pre seba aj pre druhých. 

Ani sme sa na záver nevošli na pódium, všetci tréneri
Ani sme sa na záver nevošli na pódium, všetci tréneri

Žartíky trénerov

 • Bojuje. Je to borkyňa. - Čo je to? - Borkyňa je samička od borca.
 • Postav sa ku dverám a kto neodovzdá aspoň tri uplakané kapesníky, ten nepracoval dostatočne. 
 • Hentí sa zasekli. - Ale nie, pozri, už plače. - Ale málo!

Najnovšie články na mojom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Dada

19.01.2020

Dada je mama s dvomi malými deťmi, ktorá nemá kde bývať a my jej chceme pomôcť. Bývať, vyzdravieť, normálne žiť.

... lebo to tu vždy bolo, len som to nevidela a preto toto píšem, aby mne podobné ženy nezmeškali svoju príležitosť, čo príležitosť, POVINNOSŤ byť mamou.

Miška, Danka a Kristínka práve tejto Jánskej noci dokončili webinár o tom, ako s pomocou aromaterapie zvládnuť nástrahy leta a dovoliť slnku, dovolenke, cestám do neznáma i prírode, aby nás regenerovali, inšpirovali, ale dali nám aj pokoj :) Leto môžeme chápať aj ako 120-dňovú výzvu viac sa o seba starať. Webinár ma tak nadchol, že som sa rozhodla...